©

About US

Experience the
mystical world of
Dekamond,
inspired by
Iranian culture
and mythology.
Come join us
on this enchanting
journey.
Experience the
mystical world of
Dekamond,
inspired by
Iranian culture
and mythology.
Come join us
on this enchanting
journey.

شرکت عطرسازی دکاموند، میراثی از امپراطوری پارسی، در سال ۱۴۰۰ با هدف بازآفرینی و تلفیق روایح گرانبها با فرهنگ غنی و اصیل ایرانی پایه‌گذاری شد.
از آغاز تا کنون، ما در عطرسازی دکاموند با استفاده از تکنیک‌های عطرسازی مدرن و مواد اولیه‌ی برگزیده از سراسر جهان، تلاش کرده‌ایم تا عطرهایی خلق کنیم که نه تنها رایحه‌ای دلنشین دارند، بلکه روح و هویت فرهنگی ما را نیز منعکس می‌کنند. هر نوت عطر در محصولات ما داستانی از فرهنگ، هنر، و تاریخ ایران را بازگو می‌کند.

مجموعه آغاز ، نخستین کلکسیون عطرهای دکاموند، در زمستان ۱۴۰۲ به بازار عرضه شد. این مجموعه، که از شخصیت‌های تاریخ‌ساز ایران باستان الهام گرفته، شامل چهار رایحه مردانه و زنانه است و تجربه‌ای از قدرت و اصالت ایران را به همراه دارد.
دکاموند به کیفیت بی‌نظیر، ماندگاری بالا، و استانداردهای جهانی در تولید عطرهای خود اهمیت می‌دهد و همواره در پی آن است تا بهترین‌ها را برای مشتریان خود فراهم آورد.

هزاران سال است که عطر
در زندگی ایرانیان نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند.

هزاران سال است که عطر
در زندگی ایرانیان نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند.

شرکت عطرسازی دکاموند، میراثی از امپراطوری پارسی، در سال ۱۴۰۰ با هدف بازآفرینی و تلفیق روایح گرانبها با فرهنگ غنی و اصیل ایرانی پایه‌گذاری شد.
از آغاز تا کنون، ما در عطرسازی دکاموند با استفاده از تکنیک‌های عطرسازی مدرن و مواد اولیه‌ی برگزیده از سراسر جهان، تلاش کرده‌ایم تا عطرهایی خلق کنیم که نه تنها رایحه‌ای دلنشین دارند، بلکه روح و هویت فرهنگی ما را نیز منعکس می‌کنند. هر نوت عطر در محصولات ما داستانی از فرهنگ، هنر، و تاریخ ایران را بازگو می‌کند.

مجموعه آغاز ، نخستین کلکسیون عطرهای دکاموند، در زمستان ۱۴۰۲ به بازار عرضه شد. این مجموعه، که از شخصیت‌های تاریخ‌ساز ایران باستان الهام گرفته، شامل چهار رایحه مردانه و زنانه است و تجربه‌ای از قدرت و اصالت ایران را به همراه دارد.
دکاموند به کیفیت بی‌نظیر، ماندگاری بالا، و استانداردهای جهانی در تولید عطرهای خود اهمیت می‌دهد و همواره در پی آن است تا بهترین‌ها را برای مشتریان خود فراهم آورد.

Our TEAM

Perfumery Company

Messengers

Reviving the Fire of Heritage